Общи условия

Общи условия2017-07-05T01:18:08+00:00

Добре дошли на интернет страницата на Sueta. Молим да се запознаете внимателно с условията за ползване, тъй като с посещаването на настоящия уебсайт Вие ги приемате и се съгласявате да ги спазвате, включително с всички последващи промени в тях. В случай че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте уебсайта. Тази Интернет страница е собственост и се поддържа от ЕТ „Донка Йорданова“. Съдържанието на настоящия уебсайт е защитено от националните, европейски и международни закони, уреждащи авторските и други права на интелектуална собственост. Защитата на тези права налага спазването на предвидените в посочените закони, както и изложените по-долу ограничения.

 

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин sueta.bg за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта sueta.bg, cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) със следния сайт  https://kzp.bg/, както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

 

  1. Дефиниции

„ПРОДАВАЧ“ е интернет сайтът sueta.bg, който е собственост на ЕТ „Донка Йорданова“ и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът www.sueta.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение.

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„Потребител” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е регистрирано в Република България и се е съгласило с настоящите Общи условия.

 

„Потребителски профил” е обособена част в сайта, съдържаща информация за Потребителя, предоставена от същия при регистрацията му и съхранявана от www. sueta.bg, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил дава възможност на Потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, записите в адресната книга, да има достъп до информация за всички свои заявки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия www.sueta.bg, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

 

„Потребителско име” е избран от Потребителя уникален код от букви и/или цифри (негов актуален и-мейл адрес), посредством който той се индивидуализира в www.sueta.bg.

 

„Парола” е избран от Потребителя набор от символи, който заедно с потребителското име индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.sueta.bg стоки и услуги.

 

„Нюзлетър” („newsletter”) е редовно дистрибутирана публикация относно теми,  които могат да представляват интерес за абониралия се за получаването на публикацията.

 

 

  1. Общи положения

Този уебсайт е собственост на ЕТ „Донка Йорданова“, със седалище и адрес на управление: България, гр. Карнобат, ул. „Слав Мерджанов“ № 21 А, вписано в Търговския регистър с БУЛСТАТ 812195014 ,  с ,  телефон за контакт 0888277781, имейл: info@sueta.bg

Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторски права, принадлежащи на ET „Донка Йорданова“. Нищо на този уебсайт не трябва да бъде разбирано като даващо Ви съгласие или разрешение да използвате снимка, търговска марка, лого или друга информация от този уебсайт. Копирането или свалянето на информация от сайта не прехвърля върху Вас авторските права върху тази информация. Съдържанието на този сайт може да бъде променяно на постоянна база от Дружеството.

Използването, копирането и разпространението на каквато и да била част от съдържанието на сайта, без писменото съгласие на Дружеството е забранено. Препратки към този сайт са разрешени само след съгласието на Дружеството с изключение на препратки към секцията „БЛОГ“. Публикуването на снимки, цитати от статии и статии от секцията „БЛОГ“ на сайта е разрешено само и единствено, когато е посочен източника, а именно, текстът да е придружен от активен линк към оригиналната статия в секцията „БЛОГ“ на сайта.

 

  1. Условия за ползване на електронния магазин

3.1. Разглеждането на елeктронния магазин www.sueta.bg е напълно свободно.

3.2. За да се пазарува от електронния магазин www.sueta.bg, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) ИЛИ име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.

3.3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адреси за доставка.

3.4. ЕТ „Донка Йорданова“ е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и има правото да събира, обработва и ползва личните данни на своите потребители с оглед нуждите на електронния магазин, като същевременно има задължението да опазва в тайна тези лични данни, да не ги използва за други цели, нито да ги предоставя на трети лица, с изключение на Продавачите в магазина.

3.5. В електронния магазин www.sueta.bg на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща да Ви помогне да направите информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на www.sueta.bg да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.

3.6. Всички посочени на сайта цени са крайни.

3.7. На страницата вдясно до всеки продукт стои бутон „Купи“ . Натискането на бутон „Купи“ записва избрания продукт във виртуална пазарска кошница на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва за 15 минути, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Чрез натискане на бутон „Преглед на количката“ потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната пазарска кошница, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Продължи“ се появяват данните на клиента, данните за доставка и повторен преглед на виртуалната пазарска количка. Поръчката се активира чрез натискане на бутон „Купи“.

 

  1. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

4.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:

4.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;

4.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;

4.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

4.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на втория бутон „Купи“- намиращ се под данните за доставка на поръчката, който бутон се появява, след като първо е добавен в кошницата  поне един продукт и е натиснат бутон „Продължи”.

4.3.При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.

4.4. В случай, че поръчаната стока не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.

4.5. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 24 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.

4.6. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.

4.7. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща: info@sueta.bg За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, цената на поръчката.

  1. Плащане

5.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по два начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

5.1.1. С „наложен платеж”. Това е услуга, която предоставя максимално удобство и надеждност за клиента. Заплащането на поръчан продукт се осъществява в момента на доставка, т.е. когато куриер Ви посети на посочен от Вас адрес и лично Ви предаде закупената от sueta.bg стока. Тази услуга Ви дава още възможност да получите своя платежен документ (фактура или касова бележка) при доставка на място.

5.1.2. С кредитна или дебитна карта;

5.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

 

  1. Договор

6.1. Договорът за продажба от разстояние между ЕТ „Донка Йорданова“ и Потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на sueta.bg

6.2. При извършване на поръчка, Клиентът получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета. Преди изпращане на поръчаната стока, екипът на sueta.bg има право да се свърже с Клиента на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

 

6.3. ЕТ „Донка Йорданова“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато клиентът е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

6.4. В случай, че Клиент е избрал да заплати стоката с наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за анулиран, когато:

– Клиентът не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.

– Клиентът е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на  телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването доставката.

 

 

  1. Доставка на поръчаните артикули

7.1. При постъпване на поръчка на www.sueta.bg от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл за успешно приетата поръчка.

7.2. Обикновена доставка се извършва в срок до 3 (три) работни дни от момента на потвърждаването на поръчката.

7.3 При извънредни обстоятелства Sueta.bg си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира Потребителя.

7.4. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.

7.5. Продавачът използва за доставки куриерска фирма Еконт, като обичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа.

7.6. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес или до офис на Еконт  в съответния град.

7.7. Цената на доставката зависи от теглото на поръчаната стока. Стандартната цена на поръчка до 1 кг до офис на Еконт е около 4 лева, а на поръчка до 1 кг до посочен от Вас адрес варира в зависимост от населеното място. Таксата за доставка е за сметка на клиента и се заплаща на куриер или в офис на Еконт при приемане на пратката от Ваша страна.

При поръчка на стойност над 100 лева доставката е за наша сметка.

7.8. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1.  В случай на посочен служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. 2. В случай на посочен домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на sueta.bg или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от Клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Клиентът може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на sueta.bg или куриера и невъзможност да се установи контакт с Клиента, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

  1. Връщане и рекламации на стоки

8.1. Клиентът има право да върне стока, поръчана от sueta.bg, без да дължи обезщетение или неустойка, в 14-дневен срок, считано от датата на доставка на поръчаната стока.

8.2. ET „Донка Йорданова“ предоставя на Клиента и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ.

8.3. Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора, Клиентът трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Дружеството за решението си да се откаже от договор.

8.4. Платената от Вас стойност на артикула се възстановява в 7-дневен срок по банков път, като е необходимо в бланката за връщане да посочите банкова сметка и трите имена на нейния титуляр.

8.5. ЕТ „Донка Йорданова“ следва да получи продукта с неговата оригинална кутия/опаковка с етикет, касова бележка и други придружаващи документи, ако има такива, без индикации, че стоката е била употребявана от Клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин.

8.6. При връщане на артикула, трябва да го изпратите към нас с опция „преглед и тест“- в противен случай пратката Ви няма да бъде приета. Това ни дава възможност да се уверим, че артикулът, който връщате, е с ненарушен търговски вид.

8.7. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:

– производствени дефекти на стоката;

– констатирани липси на части от стоката;

– изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;

– несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен – размер и/или различен цвят от поръчания;

– повреда на стоката при транспортирането.

8.8. Рекламацията може да се предяви пред ЕТ „Донка Йорданова“ на посочения имейл адрес: info@sueta.bg или на телефон 0885950936, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14-дневния срок.

8.9. Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока и да осигури запазването на нейното качество. Не трябва да е нарушена целостта и на поставения етикет. При неизпълнение на тези условия ET „Донка Йорданова“ запазва правото си да откаже приемане на върната стока и съответно да не възстанови платената сума от Потребителя.

8.10. При предявяване на рекламацията на стока Потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер или друг цвят. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

8.11. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa, посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.

8.12. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на sueta.bg

  1. Защита на личните данни

ЕТ „Донка Йорданова“ е регистрирана като администратор на лични данни с Идентификационен номер № 405596. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Дружеството и упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от Дружеството, за маркетингови и рекламни цели и анализи на Дружеството, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании и промоции, организирани от Дружеството, освен в случай на изрично несъгласие на Клиента, изпратено на следния e-mail адрес: info@sueta.bg

 

Личните данни, които Дружеството събира задължително от Клиентите си, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са посочени във формуляра за регистрация и в Количката при поръчка.

 

Предоставянето на личните данни е напълно доброволно от страна на Клиента и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни, както и да поиска профилът му, съдържащ личните данни, да бъде заличен, като за целта е необходимо да изпрати писмено искане до: info@sueta.bg

 

Дружеството не предоставя личните данни на Потребителите си на трети лица, извън изрично упоменатия по-горе случай на доставка на поръчки и предвидените в закона случаи, и предприема всички необходими мерки за тяхната защита.

При съмнение от страна на Клиент, че профилът му се използва неправомерно, той трябва незабавно да се свърже с Дружеството.

 

  1. Политика за бисквитките

Sueta.bg използва бисквитки (cookies). Бисквитките са малки пакети информация, изпращани от страниците на уеб сайта към браузъра ви и съхранявани на вашето устройство. Бисквитките ни помагат да улесним Потребителя и да подобрим функционалността на сайта ни. Например, те ни помагат да запомним вашето потребителско име или предпочитания, да анализираме посещаемостта на сайта ни и дори да ви препоръчаме продукти, които смятаме, че ще представляват интерес за вас.

Sueta.bg използва най-общо три вида бисквитки:

 

НЕОБХОДИМИ БИСКВИТКИ

 

Този вид бисквитки са жизнено важни за функционирането на сайта ни. Необходимите бисквитки използваме, за да могат Потребителите да имат достъп до профилите си на сайта ни или за да обработим вашите поръчки. Те се съхраняват за неограничен период от време от браузъра на вашето устройство, за да ви улесним, когато ползвате сайта ни.

 

ФУНКЦИОНАЛНИ БИСКВИТКИ

Функционалните бисквитки ни позволяват да запомним вашите предпочитания, като например към какъв вид стоки проявявате интерес, както и други ваши персонални настройки. Тези бисквитки ви спестяват време и усилия, когато пазарувате на страницата ни. Функционалните бисквитки се съхраняват временно на вашето устройство.

 

БИЗНЕС БИСКВИТКИ

Този вид бисквитки използваме, за да анализираме представянето на сайта ни и как Потребителите ни го използват. Това ни позволява да персонализираме предлаганото съдържание и бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Например, бихме могли да използваме бисквитките, за да разберем кои стоки представляват най-голям интерес за Потребителите. Също така бихме могли да използваме бисквитките, за да ви покажем стоки или услуги, които смятаме, че биха заслужили вашето внимание. Подобно на функционалните, бизнес бисквитките също са временни.

 

Използвайки сайта sueta.bg, Потребителят дава съгласието си да използваме и съхраняваме бисквитки на неговото устройство и да предоставяме такива на трети страни, за да можем да осигурим достъп до сайта си и електронните услуги, които той предоставя, за следене на продажбени данни и посещаемост на сайта.

Във всеки един момент може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки, като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Ако регистриран Потребител реши да спре съхраняването на бисквитки, той може да няма достъп или да не може да се възползва в пълен обем от функционалностите на sueta.bg

 11.Други

Дружеството се ангажира да предоставя само стоките, представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация, представена на сайта, включително, но не само, дизайн, наличности и цени на стоките, е валидна единствено и само към момента на представянето й, като Дружеството си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на Клиента е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и други.

 

В случай, че Ползвателят се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Дружеството има право да му изпраща бюлетин на предоставения имейл адрес. Потребителят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез страницата на своя профил в сайта, или като използва включения в информационния бюлетин линк за отписване.

 

Профилите на Ползватели, които нарушават условията за ползване на онлайн магазина, както и профилите на Ползватели, които ги използват не по предназначение, могат да бъдат заличавани. На Потребители, които системно не търсят/отказват поръчки с наложен платеж и злоупотребяват с този метод на плащане, може да бъде въведено временно или постоянно само електронно заплащане. За целите на настоящата разпоредба под системно следва да се разбира две или повече непотърсени/отказани, независимо дали последователни или не и без значение периодичността и стойността на всяка една от тях.

Настоящите общи условия важат за продажба на стоки на крайни Клиенти, с цел лична употреба.